Blogi

Meedia meist ja tervise teemad

Vaktsiinid ja autism

Vaktsiinid ja autism - miks minu arust endiselt ei päde väide, et "vaktsiinide ja autismi seoses on nii palju uuritud ja seost ei ole"

ESIMESE 6 KUU JOOKSUL TEHTAVATE VAKTSIINIDE JA AUTISMI VAHELINE SEOS USA-s:
ICAN ühing palus CDC-l esitada kõik uuringud, millele nad toetuvad, mis tõestavad, et lastele esimese 6 kuu jooksul tehtavate vaktsiinide ja autismi vahel puudub seos.
CDC ei olnud nõus neid uuringuid avaldama. Seejärel ICAN kaebas nad kohtusse ja kohus nõudis, et CDC need uuringud üle annaks. Sellepeale CDC esitas 20 uuringut (mitte sadu ega tuhandeid nagu väidetakse), millele tuginedes nad väidavad, et vaktsiinide ja autismi vahel puudub seos.
Nendest 20 uuringust oli enamus uuringud Thiromesali (elavhõbeda) ja MMR vaktsiini kohta, mida ei küsitud, kuna esimese 6 kuu jooksul ei tehta MMR ega ühtegi thiromesaaliga vaktsiini. Seega kokku 18 uuringut 20 EI OMANUD mingit seost küsitud esimese 6 kuul tehtavate vaktsiinidega.
Järelejäänud 2 uuringut - esimene on review, kus vaadetakse Dtap vaktsiini - kas põhjustab autism või ei. Kokkuvõte, et ei saa leida seost, sest ühtegi sellist uuringut EI OLE OLEMAS.
Viimane uuring - vaatleb antigeene. Võrreldi rohkemate ja vähemate antigeenidega vaktsiine. See uuring ütleb kokkuvõttes, et see uuring ei tõesta vaktsiinide ja autismi vahelise seose puudumist.
Seega mitte ükski neist 20 uuringust ei vastanud küsimusele, kas esimese 6 kuu jooksul tehtavate vaktsiinide ja autismi vahel on või ei ole seost - mis tähendab, et seda EI OLE UURITUD või kui on, siis on vastus selline, mida vaja peita.
USA-s tehakse esimese 6-kuu jooksul HepB, RV, DTaP, Hib, PCV13, IPV vaktsiine.
https://www.icandecide.org/ican_lawsuits/stipulated-order-proving-cdc-has-no-studies-to-support-claim-that-vaccines-given-in-first-6-months-of-life-do-not-cause-autism/


SUUR TAANIS TEOSTATUD UURING, MIS TÕESTAB, ET MMR VAKTSIIN EI PÕHJUSTA AUTISMI - PUUDUB VAKTSINEERIMATA LASTE OSAKAAL
Kui lugeda Taanis teostatud uuringut, mis hõlmas üle 600 000 lapse, siis uuringu järeldus on, et MMR vaktsiin ei põhjusta autismi kuna autismi tase on sama nendel lastel, kes said MMR vaktsiini ja ka neil (31 619 lapsel) kes ei saanud MMR vaktsiini.
Kui uuringit põhjalikumalt lugeda, siis need lapsed, kes ei saanud MMR vaktsiini ei olnud mitte vaktsineerimata lapsed nagu peaagi igast uuringuga seotud uudisest võib lugeda (vaccinated vs unvaccinated), vaid need lapsed ei olnud saanud tõesti MMR vaktsiini, küll aga olid nad saanud DTaP-IPV/Hib vaktsiini mitu doosi. Ehk võrreldi vaktsineeritud lapsi vakstineeritud lastega, lihtsalt ühed said lisaks MMR ja teised mitte. Kuidas sellest saab järelduse teha, et MMR ei tekita kindlasti autismi jääb arusaamatuks - kui teised lapsed said ka vaktsiini, siis kas on võimalik, et ka DTaP-IPV/Hib vaktsiin vallandab autismi?
Et öelda, et vaktsiinid ei põhjusta autismi tuleks siiski võrrelda vaktsineeritud lapsi TÄIESTI vaktsineerimata lastega ja kui sel juhul on autismi tase sama, siis tõesti saab järelduse teha.
Uuringu põhjalik link: https://www.thelocal.dk/20190305/danish-study-debunks-connection-between-vaccine-and-autism

CDC UURING, MIS LEIDIS SEOSE VAKTSIINI JA AUTISMI VAHEL
1999 aastal teostati uuring Thomas Verstraeteni poolt, mis leidis seoses B-hepatiit vaktsiini ja neuroloogiliste kahjustuste vahel, sh ka autism.
Uuring anti üle kahe teise uurija kätte, kellest üks oli Frank Stefano ja teine Robert Davis (vaktsiinitööstuse konsultant). Nad muutsid uuringut 4-aasta vältel ja eemaldasid kõik vaktsineerimata lapsed uuringust, et vaktsiini ja autismi vahelist seost peita.
https://childrenshealthdefense.org/child-health-topics/exposing-truth/fully-vaccinated-vs-unvaccinated/

CHD (Children's Health Defense) ON LÄBI VIINUD PEA 60 UURINGUT VAKTSINEERITUD JA VAKTSINEERIMATA LASTE VAHEL
Uuringud näitavad, et vaktsineeritud lapsed on olulisemalt haigemad kui nende vaktsineerimata eakaaslased.
https://www.prnewswire.com/news-releases/new-research-study-of-vaccinated-and-unvaccinated-children-in-three-us-medical-practices-301068630.html
Autismi risk B-hepatiidi valktsiini saanud laste ja vaktsineerimata laste vahel on 7,6x:
https://childrenshealthdefense.org/wp-content/uploads/Vaxxed-Unvaxxed-Parts-I-IX-1.pdf


ESIMENE EKSPERTIDE POOLT TEOSTATUD JA ERINEVATE EKSPERTIDE POOLT KONTROLLITUD UURING VAKTSINEERITUD JA VAKTSINEERIMATA LASTE VAHEL
Uuring viidi läbi 6-12 aastaste vakstineeritud ja vaktsineerimata laste seas.
Uuring leidis, et vaktsineeritud laste seas on kroonilisi haigusi rohkem: autism nende seas 4,7 korda kõrgem vaktsineeritud lastel.
https://www.oatext.com/pdf/JTS-3-186.pdf
https://thestaracademy.co.za/first-ever-peer-reviewed-study-of-vaccinated-vs-unvaccinated-children/

INFANRIX HEXA GKS POOLT TEHTUD SALAJANE OHUTUSUURING SISALDAB KÕRVALMÕJUDENA KA AUTISMI
Vaktsiinile tehtud GKS poolt 2-aastane konfidentsiaalne ohutusuuring, mis kohtu otsusega tehti kättesaadavaks, tunnistab lisaks 20 lk täiele erinevatele kõrvalmõjudele nii autismi teket (2 juhul) kui ka surma (22 juhul)
Uuring tehti avalikkusele läbi kohtu otsuse kättesaadavaks:
https://autismoevaccini.files.wordpress.com/2012/12/vaccin-dc3a9cc3a8s.pdf

2020 - CDC TUNNISTAB, ET NEIL EI OLE MITTE ÜHTEGI UURINGUT, MIS VÕRDLEKS VAKTSINEERITUD LAPSI VAKTSINEERIMATA LASTEGA
ICAN ühing palub CDC-l esitada kõik uuringud mis neil on, mis võrdlevad vaktsineeritud ja vaktsineerimata laste tervist.
CDC vastab, et nad kahjuks ei leia ühtegi sellesisuslist uuringut.
https://www.icandecide.org/ican_government/cdc-concedes-it-has-never-conducted-study-of-vaccinated-vs-unvaccinated-children/?fbclid=IwAR217to0_gt9YpKQBVCPE6u6TUhFZxm1WLfRm56w9F5mU9frOxgoWhuGhV4


DR DEISHERI ETTEKANNE AUTISMI JA ABORDITUD INIMLOOTEL TOODETUD VAKTSIINIDELE ÜLEMINEKU KOHTA
dr Theresa Deisheri ettekanne Autism One konverentsil kus ta räägib, mis vahe on inimrakkudest vs loomsetes rakkudest toodetud vaktsiinidel ning inimrakkudest toodetud vaktsiinide seosest autismiga.
Ta toob välja ka, et tänu 1998ndal aastal laineid löönud Wakefieldi uuringule lõpetati MMR vaktsiini kasutamine mitmes riigis ning autismi numbrid langesid. Samas peale seda kui Wakefield n.ö soolapuhujaks tembeldati ning MMR jälle kasutusele võeti tõusid ka autismi numbrid.
See on ainuke olukord, kus inimrakkudel põhinevate vaktsiinide seos autismiga on olemas kuna uuringut kus alguses vaktsineeritakse, seejärel ei vaktsineerita ning siis jälle vaktsineeritakse peetakse meditsiinirinkondades „ ebaeetiliseks „. Dr Deisheri kõnest võib välja lugeda, et vaktsineerides võiks eelistada mitte inimrakkudel põhinevaid vaktsiine kuna nendes sisalduv n.ö DNA fragmentide jäägid on kordades suuremad kui tootjad väidavad ning kordades ohtlikumad kui tootjad väidavad

DR RÄÄGIB KUIDAS ENNE VAKTSIINE EI OLNUD VIETNAMIS AUTISMI

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Imeline vahend- sooda
HPV vaktsiini tootja Merck Sharp & Dohme kohtuasi ...