Blogi

Meedia meist ja tervise teemad

Professor Nazhip Valitov: ma tõestasin Jumala olemasolu ...

Foto youtube-st
Keemiatehnoloogia ja analüütilise keemia professor, keemiateaduste doktor, New Yorgi Teaduste Akadeemia akadeemik, silmapaistev keemik ja füüsik Nazhip Valitov (15.02.1936 – 3.10.2008) oli varem teoloogiast väga kaugel. Terve elu oli ta tegelenud eranditult teaduse probleemidega. 

Professor Valitovi monograafia "Vaakumvõnkumised aatomite, molekulide keemilise ergastamise ajal ning elektromagnet- ja gravitatsioonivälja jõujoonte kaootilisus" šokeeris teadusringkondi. Alates 1998. aasta veebruarist on monograafia 45 teadusraamatukogus 12 riigis, sealhulgas 7 juhtivas USA ülikoolis, 2 juhtivas ülikoolis Inglismaal, 2 juhtivas ülikoolis Prantsusmaal, Tokyo ülikoolis, 15 juhtivas ülikoolis ja instituudis Moskvas jne. .

Selles monograafias on teaduslikult tõestatud: kumera ruumi 9 uut omadust, 16 uut teavet aatomi struktuuri kohta, 16 uut võrrandit elektromagnetilise ja gravitatsioonivälja ühtsuse kohta, 14 uut gravitatsioonijõudude omadust astronoomias.

Rangelt teaduslikus valemite keeles tõestas Valitov, et kõik universumi objektid suhtlevad üksteisega koheselt, olenemata nende omavahelisest kaugusest. Varem arvati, et valguse kiirust ületavatel kiirustel ei saa toimuda mingisugust suhtlemist, - räägib professor Valitov oma avastusest. - See on 300 000 km / s. Kuid selgus, et elektromagnetilised ja gravitatsiooniväljad suhtlevad koheselt. Seda põhjendas professor Valitov teoreetiliselt ja kinnitas eksperimentaalselt. Ehk elektromagnetiliste ja gravitatsiooniväljade jõujoonte abil levib teave ruumis palju kiiremini kui valguse kiirus, peaaegu koheselt, olenemata kehade vahelisest kaugusest.

Kuid see ju räägibki Kõrgema Jõu olemasolust universumis! Lõppude lõpuks on tegelikult kõik kõiges ühendatud.

Professor Valitov palus teadlastel-oponentidel tema valemeid ja eksperimente kontrollida. Ja nad ei saanud neid ümber lükata. Venemaa Teaduste Akadeemia akadeemik Andrei Trofimuk tunnustas esimesena Valitovi monograafiat, seejärel tegid seda paljud usu- ja riigitegelasted.

Mõni aeg peale monograafia avaldamist sai professor Valitov Vatikani paavstilt kirja, milles öeldi, et Tema Pühadus pühendab oma palved Nazhip Valitovile ja hindab kõrgelt teadlase monograafiat. Ja - pange tähele! - "alles pärast hoolikat uurimist ja põhjalikku ekspertiisi otsustasime teile oma tänukirja saata" (tsitaadi lõpp). Saudi Araabia kuningas Fahd saatis Valitovile tänu Koraani tõdede tõestamise eest.

Professor Valitov hakkas lugema Koraani ja Piiblit ning imestas, kui sarnased need sisu poolest olid. Valitovi imestuseks oli tema teadusliku avastuse olemust täpselt kirjeldatud pühades tekstides.
- Maailma peamiste religioonide pühades raamatutes , - ütleb professor Valitov, - on kirjutatud, et Jumal näeb kõike ja kuuleb kõike. Varem on mõned teadlased-ateistid seda määratlust sageli kritiseerinud. Nende loogika oli: kuna valguse levimise kiirusel on piir, ei saa Jumal, kui ta on olemas, koheselt kuulda ja näha, mida inimene on teinud .

Professor Valitov tõestas, et meist igaühe mõte on materiaalne ja selle saab koheselt tuvastada kõikjal universumis.
Aatomid ja molekulid, millest moodustuvad aju neuronid, teevad võnkumis-, translatsiooni- ja pöörlemisliigutusi. Iga mõtteprotsessiga kaasneb elektromagnetiliste- ja gravitatsiooniväljade jõujoonte kiirgus ja neeldumine. Seda protsessi saab koheselt tuvastada kõikjalt universumist.

Nii et Jumal teab igat meie mõtet? Jah. See on jõud, millele kõik allub. Me võime teda nimetada Jumalaks, Allahiks, Maailma mõistuseks. Põhiolemus sellest ei muutu. Ja vastastikune suhtlemine on kohene, ükskõik kui kaugel objektid üksteisest asuvad.

Kolleegid arvutasid, et Valitovi teooria lükkab ümber 12 termodünaamika seadust, 20 keemia seadust, 28 füüsika seadust, 40 mehaanika seadust. Professor Valitov väidab, et "tasakaalustatud pöördprotsessides võib aeg muutuda massiks ja energiaks ning seejärel pöörduda vastupidisesse suunda". Nii et surnute ülestõusmine on võimalik, nagu kõik pühakirjad näitavad!

Professori tütar Lilia Valitova kirjutas: „Minu isa oli silmapaistev teadlane. Ta üritas luua oma teooriat ühtsest väljast. Sedasama teooriat, mida Albert Einstein ei suutnud lõpule viia. Aeg näitab, kas tal on õigus. Oma otsingute tulemusena leidis ta ja tõestas valemitega, et eksisteerib lõpmatu kiirus. Einsteini ajal peeti kiirust piiratuks. Arvati, et kiirus ei saa ületada valguse kiirust. Mu isa tõestas, et kiirus võib olla lõpmatu. Eksisteerib ka lõputu kiirendus ja hetkeline vastastikmõju universumis olevate objektide vahel nende vastandlike laengute tõttu, mille vastastikmõju viibki lõpmatu kiiruseni. Minu isa tõestas, et mitte kõik kiirused pole lõpmatud, vaid ainult objektide omavahelise vastastikmõju kiirus ... ".

Nüüd peab professor Valitov end usklikuks:

"Kõigepealt tõestasin Jumala olemasolu valemitega. Ja siis avasin talle oma südame. "

Koostanud Marika

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Inspireeriv arst, meditsiiniteaduste doktor, loomu...
Tervishoiu hinna ja kvaliteedi nihkes suhe